Skip to main content

Full text of "An dara leaḃar"

See other formats
n s; Atl DAHA teAbAH, 
Jlf CGLLBGE LIBRABÍ 
15B SSTNUT HILL, MASS» 

Afi n-A óup Amaó tx> óonnnA-ó tiA gAe-óitje, 

1 mb&ite Áca Cíiac. 
1918. ■ pb 

Éi 1225 

I! .D36 
■I 1918 » Att DAÍIA teAÍ3AR. 
BOSTON OOLLEGE LIBRihlY 
CHESTNUT HILL, MASS. Af ti-& óup &m&fi 

1 mb*ile At* CUac. 
1918, 


i NttmUr. ? 

f l 

2 
3 

4 
5 
6 

7 

g 

9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 N*R»o oí £*C£scnt. 

Ar> Cé<vo Cmr>. 
•nó^A Af\ fcmt* 

eów Ax;uf ComAf . 
£n *eanc ©•Af > . 

Atn^eAt) ATJttf U*A*ÓA1J* (t«*bfia) 
Ag CAf ^1^5 mÓTÍA. 

&n cac ■oo l*>0> 
Ag OAinc coine*. 

HÁ t>éATJ gOIO. 

cac nónA. 

CtíA*;tvo fÁ'n sríp. 
T1Á btJAil ■ó'Af aL 

CA|\ élf t>ub A DAlL^ t 

An t>Á £AOAn. 
An t>ríf fém. 
An moAite féin. 

Ag cu^ pnÁCAÍ (aj cun fAceftL 
1nf ah mDAiVe món. 
1 meAfC, nA mbtÁc. 
An fproeór,. 

CACaI AgtJf A CApalX. 

An bnnAC t»a hAbt.nn. 

An bon-oub a.c.jir An^fp^ftó^. 

An Lao§ 05, 

Cac 8íbe 

CAOfA Ótiiriw. 

CoiiiAineAm Atmpne, - 

An c-<5imn Af mi 5e-|iACw&. 

ftecl*p6e 


1 

t 

! «í 

12 
13 
15 

17 
19 

21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
53 
41 
43 
46 47 
49 
50 

■sa 

54 

ea 

#3 a 
Tbe SohooL 

1— 


-TIÓftA Att scoit. 

Nora at Schoot. 


b : 


b 


bó : 
otfw 


% xno bó-fA 

•ow 


b*it,e : 


ó. b^ite 


towa 


bome 


bó.n : 


bó bÁn : o.n bó bin 


white 


white cow the whifce oow 


bí : 

be 


bí : nuo-in bíof 

wmi when I was 


. 


PÁ1TX€ 

' "ehild 


bo.ite 

town 


r e *rs 

fci. y.A:;:ing 

eo^l* OjtiAiti 
íoar Brian 


nAib 

was 


bíof 

I waj 


fArc<s 

I saáísfted 


ho.ice 

ne&r 


A5*ib 

atye 


CCf^J" 
hunger i. 1r pÁifze 05 HC|\a ílí bjiiAin. 

2. CÁ fí 45 x>ut '<á|\ fcon. 

3. t)í-fí 05 nu&ip a tuj a m4t6ifi léi Cttm 

nA rcoite í. 4 t)f e-AglA a|\ flOfU- 

5. tlUA1f\ Of fí CAmAtt A$ AU fCOlt nf flAtt) 

eAgtA uin.tt. 

6. £)f OCftAf tnjitt* 

7. C-f ajiau A5Uf tm Ag ÍSíia t>Atn "ot, Aguf 

FUAin. tlojtA 1AT>. 

8. Anttfow Of tlOjtA fáfCA. 

9. flUAtjt Oí fí A5 CfUAtt A OAtte, Of 00 
OÁU fA 1\0t). 

10. "tf Uom-fA Att 00 OAn fow," Attf^ 

nofvA. 

11. "tlí't Oó OAn A5A10," AtffA tltlA- 

12. " CÁ, A£Uf fin T í," anr a flOjtA. 

13. "C.At"oé au c-Ainm (Atnm) acA uinXi ?" 

A-jtf A, £)nA. 
. "t)Áinf ACA AgAWn U1}\C1," AfifA flófA- 

1.5. "if t>eAf Att Ainin (c-Atnm) í (é) fm," 
AffA ÚnA. 

16. "flÁ gAO 'n-A nAtee," A|\fA flOfU., "mA|\ 

ní oíonn f » ctuw An uai|\ Ofof feAjtg 
utntt." 

17. " Ó ! ' A|\f a ÚtiA, " nf't mife as tsut 'n-A 

nAtcfe" 
eow A5us uottiAS. 

John *nd Tnonaa. 

U : 
cífi : 

couTifcry 

CAob : 

side 


U 

mo cin 
iny eonn try 
^n "o^ c&oí 

the two aidft* 


l 


CÓ5 : t>o cóc 

lift lifted 

cjit&lb : t>o cniett 

go went 
e*ti bóc^n : &n bócAift 
the road of the road 
c^tib 

bull 

bó.nb 

■uclting pig 

ce^nc^ib 

hení 


éu 5 

gave 

c^ob 

side 

tÁmtg 

come 


bic 

liíe 

m^ic 

'á'OOd 


C1AJ1 
back 

buitie 

blow 

m^.oí 

stici-s 


•oe^re 

nice? 
fiompA 
before uiem 1 
UAC& 
írom them ' i. T)o tjtiAtt (cu^it)) ecin ^suf Cotn-áf Am-dC 
t^á'n cffi ^r Ati wt>4ite thOit 

3. 5? pát ár,t> Afl *3 t^ot> &n £3tAm, 4 t)Á\n eom fLdc i OAtn Com.áf ft&c. 

5. ." if ■oe.Af aií rriAme é feo AgAm-f a," Atif4 

eom. 

6. "tlí -óeife é nÁ Ati m-droe feo &s&m-r&," 

^tifA ComÁf. 

7. t)í ce-AtvcA ttomp^ f & ttó-o. 

8. ílrt fiA"o i rroi^ró ha sceAfic. 

9. Cóg fiAt) na mAroí. 

10. DtJAtt f1#0 tlA CeAttCÁ T |\t!A15 ftxXT) lAT). 

11. t)f cttÁm A5«f a ttát O^no an ah noT) 

tl-Att Att fAT). 

12. "Do -{\UA15 fi^'o v,a muca mt.aitt tíwij; 

fiAT) Coríi vat)a teó. 

13. Rtt n& mttco u-Ata. 

14. CAmAtt 1 n-A T)1A1T) fin CAf ax> CA|tt> oón* 

mf -an rtóT). 

15. Do feAf fé tiompA. 

16. Cti5 Oóm Otntte mAtt T>o'n CAfvO. 

17. Cug ComÁf Otntte ette T>o'n cátto. 

18. CtSimg fe^ns ^rt Án c&rto. 

19. T)o ftrt eotn i Comif a OAtte t eA^t^ 

ontxVv 
tlí "óeACAró eóm nÁ ComÁf fÁ'ncín Attíf 
ó'n Atn f om &d« daca Oett teo. ceAéc scftíbneómeActA. 

T)o ém*,t,L ©01« Aguf CowÁr pÁ'n cíp, 
'*? V 
9 Goat. 3, r : S, f Síte 

1 little Síte 

BheeH 

ffiMtJft a Site 

She^ta! 

a SiLebe^g 

tttttt Sheela ! Y*cnt : t)o f ^oít 
ihinlc thou*ht 

pn : x>o fín 

itretch «tretohed 
fe*y : t>o f eo>f 
át^d itood. s*r ú r J10CA 

mumncv^ 

peojtie 1. t)í Tiiatt 05 Asur Sfte oe^s a$ otrt 

^.OxMte tá o'n rcoit. 

2. t)T cóca oe^f Aft TIiaU. 

3. £>í ctóc^ 50|tm Afl Síte, •) mát<& 'íi-a 

táitfi A1C1. 8 4. a' oftnt 6An-,<*y\<án r* rnAtd a5*&c, 4 

Síte," AHtv* fHAtt. 

5. " Ca sioca oeas Asam Atin," ^r-A Sfte. 

N A' n-íorFÁ é ?" 

6. tu5 Ati 510CA An-áw t>o tliAtt. 

7. C&faó 5-AOAit otttA mr an nót>. 

8. Do f aoií Síte sti|t CAjto t>o Of ann. 

9. "m c^ito e rw," Attr^ tiiAtt. "ir 

SAO^n é." 

10. Do fe^r An gAOAn r* otT, P A r^ t^ot). 

11. t)o fear Hi-Att, 1 t)o fe^r Sfte. 

12. í£ SAOitim pém 50 optnt An saoah re 

cwn," ^nr^ Síte. 

13. "Z& ff cmn, "\ ní mAit ttonr é," Anra 

fliAtt. 
14 T)o fín tliAtt an c-Aji^n ctnct, i C05 rf 
'n'-A t>&At 6. 

15. "D'it rí ©• 

16. ttíofi o'fA-oA 50 jiA'O rf ft&n anfr. 1 fut 

rf ^tt riuoAt. 

17. t)í HiAtt t Síte t)6A5 TSfZA ^nnroin. 

18. tltiAitt táims riAp a OAite, t)'wmr n^t) 

An rcéAt. 

19. t)í An mtnwicin r<* t>Aite r^fCA. 

20. " ir m-Ait An CAitín t ir m^it an oiaACAtU," 

Aftr' An c-AtAtti teO. 8 , 
N'on'i Hsxl 4.— Ati ceAnc oeAg, 

The Llttle Hen. l I (gott did not find (gefr) 

rÁg : níop fig 

laave d.d not u >avc po.1 : bean £ioX 
generoa* 1 geoeroui wcau 

man old rcuui 

pcf : ^ y 

tc nowledge ita Itno^iedge rearcáing for 

tófun£e*cc 

^earohmíj for *ded 

cúir.ne 
eeraer t)ub 

a&id 

under her motaer 1. 1f beAti rii^iú aca 1 m^taifi HOjia. 

2. bfonn ^n-óuit) ce^ttc 4ici. 

3- tX-ce^c t>e^5 aici x\á\í $ár 50 ntAit. 
1 t)í ctoise^nn t>u& utj\ti Aj;r<r cofA 50t\m< 

pditi. 
5. *>* rtSite sLa}\* a*ci ^sur sofa t»e*s T>eAr ÍO 6. tff fClAtáW 6flCACA tiifitv 

7. t)í fe-An-fe^n a|\ aii nOt) t-á. 

8. A5 "out a t>Aite of fé. 

9. t)uAit ceAjic tlOnA utme (fAoi, teif) 
? [C-AfA"ó ce^fic tlofvd Aijt.j 

10. Cug .au feAn-f e^n tetf <x OAtte f. 

11. E)í flóftA c-AniAtt tpax>a '54 tofls (•q'á 

cOnuiJe^cc). 

12. níoft $Á$ fí ctnnne (ctOm) inf an áic nájt 

tuAftctn$ fí &nt\. 

13. ttí fuAin ff f AStif nf fACA ff f. 

4. £>u.Ait An feAn-£e,An fÁ (um, te) HOnA 'na 
•Oiavo fin. 

15. " An opaga ctf ém-te^ttc oeAg ?" Aftfo 
tionA.' 

18. "Cá ceAftc oeAg DfteAC A5&m," Afl 
f eif eAn. 

17. "£oAftAf (puAin me) fA n°'° í. w 

18. tug fé oo tlónA í. 

19. t)tro f a ce-Afc fOm f. 

20. "flí nAit) a fMOf fom A5Am," AtwrtJAtnc 

AÍ1 fGAÍI-^eAn. oeAcc scnioneómeACXA. 

D< c#*mi out> «mé» Ar*.wir s©f*. jjc^to*. r»*é> u Wmsf and Bocks* V'P 

Pót : a póit 

P%xú Panli 

PÁT>JU\1t; : o. pó^Jto.15 

Patíiefc PftCriok! pOCA 

poekefc 

peAnn 

peu 

p^lttC 

fldd TTIO pOCA-fA 

?7iy pocko* 

mo pe&nn-fA 
t^V pen 

t>o pAinc-fe moaej 

cVc*ip XÍiOBEC* 

cuifcmn book 

ÍT1o.c &n Dó^ipt) 
Wari ob-cop 

work 

ó fow 

ago, *moe 1 1. lf mait nA gAitfflin (5Aft3in) i<vo poi 

A3Uf P-áOjlAlg. 

2. tniAtt (cuavó) ri^ An rcoit 50 moc <\n 

maiom. 

3. "a' dcu5 c*AtAin AinseaO otnc, & 

pÁDn^is?" ^nr^. pot. 

4. "ttq>, M ^nr^ Paojvais "fUAin mé no^t 

(ré pmsne) uavó." 

5. "m't ré ajac Anoir," Anr^ pot. 

6. "ttí't," AoúOAinu pÁOflAis, "tn^n C115 me 

an. teao-Afl i A|\ poaroi 6.'' 

7. "flí't ém-teAt)Att ASAtn-fV' AttfA pot. 

8. "flí't Ai'nseAO ab^u^ a poit." 

9. "Cá, m^n r^Aitt tné óm' ^t^itt e &f> 

m-Ai-om fnt ^\ í^5 me ^n u&tta" 
10. "puAttt tné cwrcit3rL" 11. "Cá fé tm' (1 mo» tn mo) pO&x AS<xm 

AnOtf." 

19. "t>f m'ACAtn 45 otiAttt 1 op^i]\c 1 n-Atce 
an oaite." 

13. "if e AxrouxMnx fe ttom nuAin "o'tAnn 

mé AtjtseA'o Atjt, ' Seo cuifcttin t>uic, 
a otiACAitt 015, t t>í A5 nit cun n-a 
fSotte.'" 

14. "Ajuf nfon fAn ctl tnf an nor>?" 

-Attfa p^nAts. 

15. "Híon f^nAf, a pÁ-onAis, m^n tif tn^tt 

tem' AtAtn 6." 

16. "tlí £ac& cú SéAmuf ITIac ^n tXdijvo?" 

17. "flí f^c^f. t)í t>eitt)in teeaoao, t>eit- 

ne^f) mún (món) ottm." 

18. "l)T fé uif An ttot> cá CAmAtt ó fotn." 

19. "t>í a píop<v 'n-a oéAt Atse." 

20. "bfonn fe fáfca nti,<\itt oíof <mi pfopa 

tán Aige." ceacc scníbneoitieACCA. 

7u*.i|t fmre pé&t *g*Jf fti&n» cnr* ctairciúft. 13 
5. P*tar ;n<l Uvt Forra ».;d tfce Ow. 

—Ag CAílRA1t15 ttlÓHA. 
Drawing Tcrí. m : 


tn 


móin : *n móm m&it 


» 
turf the good turí 


m&tAi^ : 


mo mát^ip 


mio.r. : moj\ 


rir.&ii tiom 


motber 


my inothcr 


tieftire I wouM r.ot deaire 


m^tfe 
iÁim 


hAb&nn 


ceme 


>?auty, oCbr* 
fcAod 


riTer 


trt 


tiiifoe 
t>e^r,Am 


c*b«Mfrc 


cice&t 


tho wor*e 
r?iaking 


gÍTÍii« 


kettíe 


&fh]t* ■ 


buAiteo.nn 


CUj^f 


cupan 


doubt 


sfcrike« 


jourae? 


cnp ! '. Slil 1AT) CUAf peAOAfl "] 4Í1 C4pAtl 1 A11 

cSr,\\ ícotfic). 

2. Cá ^ixvo A5 ccvGxMfic tiA mOtiA a OxMte C 

POJ\C tlA HAt)xM1t1. 

3. lf i % <óx>& Ati oeaiac ózá 50 Po|\c no 4. CÁ f6 qtf ttifte Af ro A^ur c^> ati t>ot4V|t 

* 

6. Cá fí t)]teA§ ciftim. 

7. Cug mátAift pe^'OAitt 5U*c mOna &f ati 

;5CÍA1|tC. 

8. ttis fí 161 'ti-A táirh í. 

9. ZA ceme tfof ^rroif. 

10. CÁ &r\ aceat tíof Aia Anoif i cá fi 

45 x>éAtt<vrfi CAe t)o peAt)A|\. 

11. 1f ttiAit An Aittiú ("oíot) Ajt P eAt)A F 

cupÁn cao. 

12. C£ fé cuittce 50 mAit Aise 5<\n Aiiitt^f- 

13. 1f mójt ^n me^f acá ^s^m &\\{. 

14 Cá m^it)e (Daca) Aige ; CAraé ^n fát a 
(50) mbuAite^nn fé An CApAtt com 
minic fin ? 

15. tlf't éAtt-DOCx\|l 6 tWAUVÓ C0H|t-t!A1t\. 

16. flí t)form x>eittteAf (•oeAfrA'ó, t)eitOif) \ 

uifti 1 tt-^mAttttAit). 

17. tlíojt rhAit te^u tdi|t mAtt (f AtMOÁtAó) a 

t)eit A5AU <>s CAitttAing. n& mún& a 
txMte. 

18. flíof tt>Ait tiom í. 

19. ZÁ peADAjt ciúm moóArtiAil, Aguf if 

triAit An ríiAife fin o& 2. 
3. 

4. 
5. 
Ca£aI ó£ C£»£eA?h CU>c. 
C&hal throwing Stor.««. ■ 

X)0 teón^vó. 7._AT1 CAU 
The Cat CÁ : cÁ 

wher* not 
CÍÓCA : mo ctóco.-row 
crioak my cloak 
COCA I t>0 CÓT?A-fo* 
eoat powcoat cmc": 
ctnji : 

put 

coif : 
. 5» t)0 CoJC 

rhrew 

nío|\ cuip 

did not put 

&p O C01J* 

on U9 leg C|\om Ap 
bcgan to 

conn&ic 

aaw 

1 mnxt bo~c 

poor 

ceoxc 

OOaiiftg 

out ifceo-c 
in 

éo.x)Ac 

elotno* 
oínnéo.fi 

J inaer thnift 

icce 

eaten 
OfCó>lt 
__open 1. ttiu\ij\ t^mis C^t^t i Cáiu & t^ite O'n 
fcoit, Oí a tix)íTin6A|\ utlArii ítvei"0) Ag 
4 mát-aift |\Ompc\. 
T)o D^m CatAt 4 Cóu^ mó|\ T)e. 
"ÓrcAit (pofCAit) cnaipe mo CtóCA-rA* a 
G^txMt, m4'r e "oo toit é," A|\r^ CÁic 

D'it p^x) Agtir t>'ot riAt) ^ r^t- 

tl\3<M]\ í>í itue ^gur ótua aca, Cuávó m^ 
4ma£ 6. tus CdtAt borc-á teif -| ' Oí Ati cac Oán 

A5 f ÍUOAt te CAOO CÁ1C 

7. óí fiAO 45 jtmnc cteAf uOrO féw. 

8. CC5 CAt^t ctoc 'n-A Láirh. 

9. Cait fe fUAf inf ah fpetn T. 

10. iluAin t>í fí A5 ce-aCc ^titiAf, buAite<\t> 

111 f Ati 5001 f An A11 scac oÁti 1. 

11. Do Cutn &r\ c&c fcfe^o rhóft Af. 

12. tlíotv rfiAit te^c Uett 45 gifceACc tetf. 

13. HuAif totitiAic CÁtc rsiA|i fin e, t>o ttior» 

fí Att got (tofui$ fí A5 sot). 

14. "Ó, & C-AtAtt," ^ri fife, "cá An c&z 

OoCc m&]\X) asac." 

15. "Y\& tiAOAin fw, & Cáic, & Curo ; C4 

AitrhéAtA rhóft ojtm f<£ n-^ 'úéAnAm, 
1 ní CAttpe<vo édn-ctoC 50 OjUt ^níf." 

16. Cmn CAtxvt .an cac tfceAC 'n-A oofca 1 

tus fé tetf 4 UAtte é. 

17. £uatn f 510CA CAOt f aua ue Un-eAT)AC 

T Cuin fé ^n Cotf An Caic'6. 

18. "D'fAn An cac camAtt fxvoA mAn fm, aci 

•táwrs fé ft4n Af ^suf tio Oí CAtAt 

1 CÁ1C fÁfCA. 

19. tlí ce^nc Ueit A5 CdtteArh ctoó 1 t\~ÁYc 

Á\i uit. ceACc scníbneómeACCA. 

W TH éwtfewa <áa>c te e&e «á t* fu© «f Vit &ti&." *.— nótiA ni bniAin. 

Hora O'Biiea. 

Cl : 


CÍ 


' cion : t>o cíon rí 

eombod , Ehe ccrobed 


ee<\]ic : 


mo cec*nc-re. 


ceit : T)o ceit p 


bou 


m;' hon 


oonceel ihe ooncealed 


cttAbÁíí : táp&n cli&báin 


ceitecmn : ní ce^te&nn 


oradle th« icWuí a &t thc or*4-* 


conoeaLe doee nofc oonceal 
rnoc 


ctl^bÁn 


T>A1CCe 


CAfÓ 5 


•»rly 


eradle 


cleaned 


coat 


ciro 


rcnóicte 


e^"Ov\n 


bnirce 


I«M 


tom 


íacu 


broken 


cunmt 


moto.irn 


tuo.fco.nn 


t>eire 


rnbbed 


I praiee 


. rocfcf 


prettier 1. 1r í HOtVA flí Í)rii4in an caitín ir *oe»re 

r^ rcon. 

2. Do tiiúrcAit rí 50 moc a\\ mAioin inx>iu. 

3. umne rf í r ow uttam (cui|\ r* 1 f^ui r^oi 

néin) te trnt .<\n rcoit (Cun 11 <x rcoite). 

4. Do nv£ rí ^ tiéAOAn 50 5UM1 le liwrse 

'5. "Oo CfotA fi a 5|1UA15. 

6. Cím (reicim) sun t>e^r P-^n acA ft 

7. Cá m-áitin "oear aici. 

8. CÁ a ctóca t a c^rOs stdn. 

9. bíonn a t>ti05x\ out> \>Aitue aici. 

10. ZÁ á curo teAOAjt 5tan i nft fiao fcnirce 
n£ rcttOtcte rn.AU trfor te^OAifl 
(tedtmA' ■oAoine eue. 11. £)eifi (cttgAníi) fi Aijte "00 ceA|\CAit> a 

m£tAf. 

12. CugAnn ff mOm i infce ifca&C. 
lo. ScnAt)Ann ff An c-ut\tÁf . 

14. tDogAnn fí ^n cti>&t)<\n. 

15. tlf At>f Ann ff |\ux> Af t>it aCu aii ceAfc. 

16. tlf ceite^nn fí jtut) Af Dit Af, a invtAif 

t\Á aj\ a mÁtAijv. 

17. t)íonn |\At i féAn Af $aC •oume t>fof 
( mAtV fin. 

18. Cá meaf mO|\ asawii Af> tlOtiA. 

19. tTlotAim fém 50 mOf í. 

20. t>Aí> CeAt\c t)o 5aC tnte CAitín f a fcoit 

t>eit tnAf t)íof t10t\A tlf £)|\iAin. 

Dermot reaping Oats. 

9-á^ bAinc comce. 

Reaping Oats. j X)i : -ói 

1 for her for her 

T)tdrtUi4VO '. A 'ÓmUUUI'O 
Dcrmot : Dennot ! 

tié^tiAffi : "oo "oé.vn^rh 
doiiiír : to do 


■oínnéop : mo t>ínnéo.f 

dinner my dinner 

•oio.1t) : im' tnoit) 

(wake) after me 

t)eif : irrT lóirh t>eif 

right in my rigbt band 
CUo.1t> 
\ went 

ffeox 

awatb 


féocomc 

looking 

ceongoX 

binding 


coijice 

oata 
fpeiLe 

(of) scythe 


t>uif nín 

gcythe-haad 

CfO-fno. 
acrosi 


Lo 1. 1f é reo TJiAttntAio Ó Crvóniíii. 

2. CÁ rpeAt Aige. 

3. CÁ r é ^5 OAinc An Coinxe. 
4 Sin í Aíi pAinc Antirom. 

5. ttf^.DiAftttiAro Ag ot>Aij\ mnci it>T>t. 

6. tluAiri a Cuavo fé AmAC aji ttiAiow w , oé f 

•00 t>.Ain ré a COca óe. 20 
• 
7- RtJ5 re <xn Outnnft. tia fpeite 'n-a tAim 
oetr n An "otnnnfn ette 'n-A táttti cté. 
8 T)o cnom fé An oOAin (tortits ré Aj 

OOAtn) Atttl fin. 

9. £)Ain fé tfie&t (oÁtg, rcttátc) cnarnA nxs. 
pÁijtce. 

10. ir 1T)A1C UA1"Ó 6 ■ÓéAHAtft, DAtt T)tA Atn 

11. CtlAIO peADAjt 'tl-A 01A10, Ag OéAnAril 

ptJtlAtttl. 

12. T)o teAtt tlóttA etre^ti as ceAHgAU 

13. ÚÁIH15 "OiAnmAio irceAC t o'tt fé a 

■ófnnéÁtV 
14 tltiAin oí a OínnéAtt icce Atse, Cuaio r^ 
Atn ac Afiír, 1 CtiAit) peAOAn Agur TlOru 
AttiAC i n-A "óiavó. 

15. Cuaio ro rem AtnAC teo -\ of mé a? 

reACAtnc (AtttAnc, oeAncA-o) onnA. 

16. ir mott An rutc oo oí A5Awn. 

17. Úng mé tAnttACc An ptm&inn oo ceÁngAt. 
18 T)o tetp (cmn, fÁntnj) ottm a •óéAnArn i of 

tiao 45 "oéAnArii snmn *oíom (onm). 
L9. " Cá rO A5 out oíom (cmneAO onm, r^ttti 

5AO onm), & TJiAnmAro," AnTA mtre. 
20. " CÁ ct5 no-05 pór (50 pOtt, 50 feAO), a 

CAttín O15," AnrA T)tAttmAio. ceAóc sctiíbneomeACCA. 

CuAié pAt> *«im a^ b*inc &i? cotpc». 10.— nÁ oéan 50 vo. 

Do not Bteal. 

m : t>í 

two two # 
*OomnAtt : a *Oomn^itt 

Don&l Donal 


t)ócai?í : mo *óóco.m 

gufficiencj mj suftlciencj 
t)0|iA|* ; mo t>op,Nf-'pó. 

door my door 
j C&1Cpt> 
mujBt 
piOC*T> 
picking 


pubo.t 
walking 
ubt&ib 

applea 


«irth 

mutt&c 

tcp 


1mce6.cc 
foing 

unknown 


fgiobót 

barn 

teire&n 

letting 


^bo-ttte 

('ji) an oreh*r J 1. Cti-ATó "OoiiitiAtt <\m0kC 50 moC an. mAtom. 

2. £)í onílcc Ajt AX\ CAtAtn. 

3. t)í fé ^5 r-iuOAt t^oime 50 ocáint$ ré 50 

ocí ah oótan. 

4. t)í OAttA Á^O An teAt-CAOlt) At1 ootAin. 

5. TD'feAC (oVmAittc) ré irceAC t&fl An 

hiOaUa 45 ur CoíihaMc ré cnAtin uOAtu 

6. Oí uota mon^ oe^ttSA Ain. 

7. Ctnn ré oúit wr na nuotaio. 

8. "ir Fe^nn oam tetge^n oótO," Afi 

reirean teir péin. 

S). "t)érO ceann aca A5<Mn Afl Cuma an 
mt," 

10. ÓtiAio ré ru^r <Mt muttAC an OAttA. 

11. Cortfts ré Ag Oainc uoatt •; o4 seun 

n-A póCA. 11 12. táitii5 ?e&m r\& tiAt)Attte Atiíof uaoG 

ttAfi x>e^i tiSAtifior "oO. 

13. Uu5 fé Aj\ "ÓoríiriAU ttotu. 

14. "CÁ5tteitr> 45&tii oj\u, a t)orhriAttt t>t5>* 

a^ i^ifbÁii, "i CAttpí) uíi ieiseAH 
•oe'ri obAijt r©o/' 

15. "t1u<\t]\ a t)é^r t>o «óotAin ut)Att asau 

t>émifo as tmteAtu." 

16. C115 r^ T)oriitiAtt a t)Atte tetr- 

17. t?uxM|t r^ ftAC uao$ tt^ti *oe t>o|tAr Atl 

rctot)óit. 

18. "rií T)o •óAoinit) ette tiA tiut)Uv rom/' 

&\\t& re^tv tiA HAt)Aitte. 

11). t)uAit r& "OorhtiAtt^uAtit nO í>0, -| rcAOtt 
fé a t)Atte A5 50t é. 

20. flí cói|\ t)ett ^5 soro í)uiiie a|\ btt. ceAcc sctiíbneóíReAcuA. 23 fo 

cftuAige 
P**7 iL— CAU TIORA, 5« : 5'' 
je&tt : t)o geAÍt 

promise promj *eá béicpr 

roar 

ceirpe 

four je&t : ftnt §e*t 

bright bright ej« 
ipi^feAc : ó.r» tmfAfeACfo 

I littlo glrl tbiig iittle girl mí-Ab* 

prfj 

cpÁtnónA over bappened 

•OtfvVpittM) 

forget e&imb&tl 1. £)! CAU mC|\ t)án A5 tlÓflÁ tlíC $10UA 

2. t)í ClU^f ^U^ 1 CUíAr X)Át) U1f\f\1, 1 t>4 

fúit %e<\i& aici. 

3. frf ceitf\e co r^ ruiti. 

4. £)í eAfifUMU pvaa téi (uifiti). 

5. £)í cion tnO|\ A5 116fu\ uifiti. 

6. JJeAtt r^ vo'n cau txxmne x>o tAt)<Mj\r 

t)i 5AC mAiT)in. 
D'imtij r* ^ Cw riA rsoite i nfofi tug fl 
toAimie Don Cau. 

8. tlfofi rhAit te n-& cau rw- 

9. níojt r^^ An cau Atc ^5 t)éicj.*i5 Afi 

fe<vó an Lae. 
10 flu<Mfi tAinis Y)6\i& a t)><Mte xn c|\átnón^ 
rom x>o fuvó ^n oau a^ * n ^ntájt 
|\oinipi. 24 11. X>0 Cuift fl t>Á ftflt Sé^tVA tltftCl pfiltl 1 

ieis fi "ttrt-&T>&" atrci. 

12. fcámi5 cfiuAige Ag fiona "ót. 

13. " Ritme mé T>eAntttAo onc-r-A An rox>.it>in, 

A CAICftl $11," An flf^- 

14. "mí-AOA, mí-AOA," Anr' ^n cac Anfr- 

15. "ۇ ocnAf onc," ^nr^ ttonA. 

16. A^ur 'o , imti$ ff 1 r«^in r* ptáca 

, (méirín). v 

17. Cmn t*í OAiime ^mt, -\ t>$.&§ rí ájt «m» 

untán é. 

18. CÁims An cac, i t>'ot ré aii DAimte 50 

me^n (cApAró). 19. tw ff rárc-A Aimrom ; t>ut> iftait Ati CAiUn 
* nonA tifc $ioua jíU'on.&is. ía.— ctiAint) FÁti cír. 

1 Tialt to tfce Cooatrr. 

5* : 5* 

wbere 

go-b^n : mo 5ó.t)An-f A 

goat - my goat 

j:nÁt) : mo §fÁt> tú 

íore you are my loTe 


gotte : a ^oite-feAn 

appetite ftw appetite 

5*b : t>o g^b fé 

go, come he went 
^LUAif : t)o i;tuo.if fó 

l procem he proceeded 
( 

1 

( 


S^CMfn 
of) Saturdaj 
Oomn^ig 

of> 8unday 

be^c^it) 

Uíe 


n^b^f 

1 was 

fe&cnÁn 

«traying 
t)íj;e*c 
straight 


c^oinij 

sheep 

o.nno.m 

•eldom 

tongn^t) 

wonder 


nómíní 

daisie* 

LUo.1f1fC 

tádings 

fteo-fCo. 

garlands 1. 'Oot)' AHtiArii t>o t)íot> lÁ fAoi|\e 45 

pe<voAtt. 

2. £)íot> fé A|i rcoa saC tnte lÁ aCu Ariiáw 

T)ia SAtAi|\n Agur TOia 'OoriinAij;. . 

3. SAtAjtti nAC |\Ait) móttAn te T)éAnArii 

Aige sttiAif fé ArttAC j:a n uty- 

4. riío|\ ruAT> r<3 50 T)UÁW15 ré 50 t>uí ueAC 
tléitt Uí £)|tiAin. ♦ j 

t)í ótAr tnóji Aft tltAtt ntíAi|\ ConnAic 
f6 Ctnge irueAC é. ' 

" 'S6 t>o tteAtA, a ftexvoAitt, a $t^ í 

céAT) rÁitue ttoriiAu/' Attr^ tliAtt. 
" 50 tnAittró cfi," ^ttr^ tltAtt. 
8. H ÓAOit tne tUc tt Ait> tné A^t An ttOD ceA^u, 

aCc Cftn Anoir 50 ttAt)Ar^ 
3. "tM réit)itt -out Afv reACttÁn," A1\rA tltAtt, 
"ntAfl uá ^n t>6t Att TrftteAC." 5. 6. /. 26 10. "Cdft tlAIC AfflAC 1 OétmtO A5 fltlOAt 

cdmAtt." 

11. ÓUA1t> flAO AtnAC, T OíflAO A5 flUOAt Wf 

tiA páijtceAnnAiO. 

12. tlí ttAiO pexvodf; tttAtii jtoirhe fw mf ^n 

cf jt, "\ Oí lonsnAó mon. Aige mf saC ní 
oo ConnAic fé. 

13. ConnAic fé oa tléitt, i ah cApAtt oe^s 

■oo Oíot) Aige saC utte lÁ-&§ "out Cun 
tiA fgoite. 
14 ConnAic f6 na CAOitttg A^uf au c-AfAt 
05. 

15. Conn aic fi<yo n& f. ift &s oOAifi. 

16. ttuAin a OíooAjt cmjtfeAC, 00 furófiAo 

fíof. 

17. C115 tliAtt cuAittifc Ajt 5^c uite ní 00 

peA"OAjt. 

18. T)0 ptOC f1A"0 fteAfCA béAt-UA-OO i 

nomínf. 

19. óuaio fiAo ifceAC i fUAnAOAf; cae, -\ if 

mon au soite a Oí a$ peAtx&fi. 

20. "Do CUAit> fé a OAite Atmfoin, "\ tf fÁfcA 

t>o Oí $>é £Á'n scuAinc a tus fé f a'u 

v tí fv ceAéc scnibneómeACCA. 

6onn*ic ré ha b* Agup n* s^bAin *5tir t>A c*o<fu£, 
fhe Yoang Ae*. 

13.— Í1Á btlAlt TVASAt, 
Don't fceat yonr JUs 

n- 


Ar^t 
ass 
obaip : a n-obo/m-re&n 


*iic an bi£ 


, 1 n-áic ^n bic 


work í/tetr work 


anj plaoe 


in anj plaoe 
a céite 


ní bu^ltf 1t> 


cmnce \ 


i eaoh otber, one another 


wiU not boat - 


oertaie 


atí riivmne 


gn^nn^ 


nédLín j 
thetroth ^ 


ug!y 


litrie Niall 1. t)í t)t\iAn Aguf a ^tAijt A5 rmb^t te ceite 

wr Ati t>pÁijtc Lá. 

2. Contt^c t)|\i<Mi -AfAt, 

3. "fUCé rm ^í* n-AfAt r.em, <& ACÁMtt?* 

A^r^ t>t\ixxtK 

4. "tré," ^r' * ^tAtfi, "i rm e ^n c-Af*i 

05 Annrm tAiv" 28 5. "ConnAtc mé Seamttr O Cem, -\ pe& < Q&f\ 

ttrottt 45 oomÁinc ^n creAn-AfAtt." 

6. " An ouait ftAt) é ? " 

7. "Do Ou-Att 50 cwnce. t)í maroe (daca) 

45 5^C ■otnne aca." 

8. "ttí mot&im -an oUAifi ftn. 

9. " tlíof Ceanc 0010 oett cotíi oun (cfUiAró) 

fotn Att -dfAt OoCc," anfA t)fttAn. 
\0. " Uíonn mOnÁn T>Aoine m^rt ftn, <&Cc cá 
f mt A^Arn n^C m-An f m a Oé^f ctif a, 
a OniAtn." 

11. " lf 5f Ánn-A An OéAf (oOxMf) é 45 rean 

nO &s S^fííf., i a |tát> 5tif> 1 nétnmn 
vo ttnc fe ^mAC." 

12. " if ctim^ cá nx)eaf n.<yp e. tlf ceanc a 

•óé^nAm 1 n--áic an 01 1." 

13. " ZÁ An frínwne Annfom 4.5AC, a AtAtrt" 

14. "ttí ttu&itr/ró mtfe An c-.Af.at fe^fCA." 

15. " m&it An OuaCaiU, a OniAW. tU x^é^ti 

•oe^fmAt) an AfAt peAT)4irv &s\}f 
SéAmutr." ceacc scttíbneómeACCA. 29 14.—CAH élS THil A DA1te. 
iíter Goiog Home. 

t>óc.mti : A]t nt>óc<Mn 

fnfflciency our e\ifficiency 

t>ínnéA|t: aji nT)ínné&]i 

dinner our dinner 


•oiMt) :• 'n-a. nt)iAno 
(wake) after thexn 

tnabo.iju; : 50 nx>ubo.ipc 

said that . . . eaid 
50 ITOéAflF Aj* 
thftt . . wiil be done 

no. m>&ome 

of the people 


o.t:A1*fCeI 
my tre&aure ! 

c*ipíní 

Cftp3 


fAJÁll 
to gct 

j\o.c<m£ 
wiUgo 


t>occúip 

dootor 

po.1T)1|t 

prayer 1. CÁ An c-Aor 05 ca|\ 6if ceAóc ó'n rsoii. 

2. if cwnce 50 opm,- oqtAr ofitA caj\ étr 

An tAe. 

3. £6aó n& B^tiTflip (5An\Ai*úe) Aguf n* 

CAipíní t>íot>. 

4. CA ruit aca te n-A tvoínnéAti T/fA$<£it. 

5. Sm í a mÁtAij\ Ag fiit Anonn tr AnAtt, 

A5 r>á5Áit a tvoTnneijt -oóit). 

6. T)o jimne P^t) ot)Ait\ rii'Ait A5 An rcott 

• Itt'Olll. 

7. " A' t>ruit aj\ n'oínnéAti uttArii (t\£vó) asac 

ror, a tnÁtAitV A|\r^ fleiuín 05. 

8. "tlí't, a tAirce," A^r' ah titÁtAiT, "aCc 

VATi 50 póit, 1 toéró fe- AgAitt 5An 

ÍTIOItU" 

9. HiiAiT aW ^ tvoótAUi ttce 'Aguf 0\jca aca, 

tus riAt) moufó x>o thA i "o'itriti^ 

ftAt) 30 10. if e nOf na nt>Aoine tnf au ct$ rm 

PAi"oín tx> nAt> CAn étf ofo. 

11. "CAfAó Cáic tlí Céw on-Ainn, a mACAin, 

1 fmti Ag *out cun tiA fsotte an 
mÁrom," AnfA Áwe. 

12. "DuoAittc fí $un niAic <vn BAfun e 

tleittfn," AttfA HOnA. 

13. " An f íon 50 nmioAinc fí ftn, & tléitt ?" 

Anf' An mÁCAtn. 

14. "1f ffon," AfifA tleittín, "t •ouoAtnc fí 

níof mó 'ná fin." 

15. " An nt>uoAinc ? Innif "OAm cao (cAit)é) 

eite AouoAinc ff" 

16. '"OnoAinc fí fóf 5tin "0015 tet 50 n-oéAn- 

f An ■oocctiin TMom-f a pOf ; oaú tiiAit 
tiom oeit tm' ('mo) t>occuin," anfA 
fléittítv 

17. " <CÁ món-^n cawnce Ag Caic tlf Céw," 

Anf' au tnÁtAin. 

18. " Seo AtnAC tio Anotf, a CtAnn !" 

19. "A pexvoAin, imti§ te^c 1 n"oiAií> au 

tA01$." 

20. "íUCavó mé pew Agtif Héittfn 'n-a 

■óiAit) ; nuOAtt teac, a tlétttín." M i5.--An "OÁ SAOAtt. 
Tbe Two Goats. Jjonc : aji njonc-nA 

| Ullage fleid ow field 

5*b*n : ó'n n^b,\n 

goat from the go-vf 


S^fún : cte^rA n^ n^Afú^ 

little boy the tricfcs oí the líítle boji 

géAg ; biÁCA no. ttcéo.5 

bough the bloesoms of the bough* 


rmonnÁn 

Irid 

Tnei^ioU, 

l'oatt» beard 


c^bÁifce 

eabbage 

ite&nn 

eata 


ce^nj;o.t 

binding 

eo.COn}1A 

between them 


ceón& 

boundary 

C|1A^nA 

acros» 1. Slti iat) An vS $At)Att ArÁ as ComAr. 

2. TDeiu ComÁf b^n teir fém iat> t nAC te 

n-A AtAifi 1AX). 

3. "Cus m'AtAin "OAtTi fA"o," An reireAn. 

4. CÁ rmonnAn a$ Ati nsAOAn ir fwe aca, 

T ní't mionnÁn aj\ tnt as An nsAOAtt 
eite. 

1 

5. CÁ mei5iolt fADA tetf (An) ah n^AOAft 

mon. 

6. Catoo An pAtnAó teiseAnn riAt) "otiinn 

t)ut 1 ngAtt *oóit> ? 

7. bíonn eAgtA onttA 5° tninic. 

8. tlí ceAjtc t>Oit> eAStA oeit ottttA ttQ 1 ™ 

tArutt 05. 

9. m mótt "oóit) eAstA t>eit ottttA nompA, 

mAtt rciot> BArtitt a mionnAn o'n 
ngAu^n roin, ca mí ó fom auii. 10. £tlA1ft fí ApV &. 

11. -ptiAi|\. £>f fé iro$ mr Aii ngonc 

5At)áirce fih tóW. 

12. flí oíonn Aon ceona (Ctnmfe) te cteAfdio 

na nsaftin ntsAtn oíof 1*iáo A5 ceAct 
o'n rcoiu 

13. tDíonn cte^fA 50 teon Ag &t\ ngAOAn 

roin Anoir ir ^nír- 

14. ite-Ann an 540 ah rom i An gaoAn eite 

OtÁCA ha gcfiAnn ofiAinn. 

15. Cti4it> An ■oá $aoa|\ irceAC 1 r.^onc 

|DÁ'o|t<M5 Dia tuAtri. 

16. Cmf m'itxMn ce^ngAt eAcofnA. 

17. flí f éroin teo t>ut cn^rnA t;£it Anoif 

18. 11! oíonn ruvo fÁfCA te Céite 50 mimc 

19. t)fonn ce^nn aca a$ otit ma[\ feo, 1 An 

ce&nn eite niAjt rmt). 

20. tlí Oíonn fuvo 1 ngn áó te Céite. 1f t>0C<s 

nA Oít) (ir t>otCe nAC moíonn). ceACc scníbneómeACCA. 

CÁ meigiolt f&'oa L*if «n nx;&t>&}t móji. 16.— ah t>cm péin. 

Oor Oiín Land (Coan&y). ap: 

land, eoustrj 
cu|\Af ; 

jonrnej 

c&to.Th : 1 

land A]\ 'OCip 

our land, coantry 
A t)CUno.f 
their journej 
n-^ •oco.Latti 
in their ]and ci : 50 OC1 
(will come] co, until 
tiocpMT) : 50 T)C10Cf 6»1Ó 
willooine that. . willcome 

cíojit^ib : 1 ocío|\co.ib 

coii n triee i n [the] countrie* 1 f05Lo.itn 

learning 
fcéVÓITJÍf 

í(céróeAf>fi<vo) 
' toey uaed to go n&omco. 
holy cije^nnAi 

. lords téipnn 
of leaming foniAinn 

beforo us OUCC&lf 

native teaéAioíf 

theyo3?d to »prcadj conTrn^TH 

h*p tl 51 2 1. At> f étne Áfí t)cTn p6in ? 

2. ir í, mAn ir 1 néinwn "oo fiusAO finn. 

3. Zá gfVAt) AgAinti OAfi "ocffi rCtn. 

4. ir coin ■otnnn pti ; ca snáO ^ 10 ! 1 A 5 5<*c 

tnie *óutne "oa tTfi £éin. 

5. toivó tfion Ati me^r a ot ^n éintnn pxvo 0. 

6. £)f fcotCA móna 1 néifitnn an uatn rw. 

7. t)foí> ptn riiOfvA A5 ce^Cc 50 nétfitnn 

45 £o$tAim téi$wn. 
8- t)' faoa a ■ocunar (aii OeAtaC <v OToO 

otttA) 50 mmic 
9. puAifi r^* tn^O t -0600 1 mtiineAO t 

n-Atrsi'o (u-Af5AiO) Annro 1 néifunn. 
t)uí> mtntc 5un cLann fvTog Agur ctseAfinAí 914 ii. teAt&rofr cctii|\it)Tr, rs^t}^ riAt>) ctti i 

cátt t\& íiéitieAun i n-A -ocAtArti "oút' 

c-Air rem, ti«Aiti téit)i'oír a 04ite. 

12. ÓUAró -o&oitie nAorhtA Ar éitnnn 50 t>cí 

tu cíojttA eite. 

13. puAijt 'curó aca sjiA'OAm iit^o (ómór 

mon) 1 "ocíontaio tiA ftomne eonpA. 

14. ir cóijt í>mnn $fl&6 mOn: 00 Oeit 45411111 

■o^tt *ocín fém. 

15. 1f cOin, 1 if ce4fx oúmn 4n tnte nío 

■oo t>é4n4rii m4|i tuvó rh4it teir na 
t>4omro tÁwig rvom^mn. 

16. ir OrteAn n4 1l4drh 4n c-4mm t>o oíot> 

4n éinmn r4t> 0, 45 t>4omio r^n 
ttomn eottpA. 

17. C4 rwt 454tn 50 mOéit) ctU teismn ari 

éinmn 4ttír- 

18. Oéro, m-á'r niAit tmn fém e. 

19. ir 0i5in t>o 540 t)ume 1 néijtmn a Cmt> 

fOm t)o i óe , 4ti4rh. 

20. tDíoO r^it 454inn 50 t)cipcr:4it> tmn 

éine t>o "úé&w&m man oíot> fí, p<£ ctfl 
tOigmn. k Uui^e^nn peAji téiginri ícaí-^ocaí. Af> <oCe&£, 

Oar Houae* 

17.— ar tnbAite féiii 

Our Ossn Home. . 


b*. : &\\ nibA-nA. 


bé^t : 1 mbé&t 


OOWt 


tmrcowi 


jt.ouUi in [the] moatL 


be&c©» : a^ TrbeosúA-T^A 


bÁT> : 1 mbÁt) 


Mfe 


our lif e 


bo&t iii & boat 


bnój^ : 4 


mbjK>£6.-fAn 


bóccn : Ajt -&.n mbóc&n 


ahoei 


their ahoes 


ro&d on the ro&d 
cimce«\tt 


bAOJ&t 


teo.c-co.oib 


^oibmn 


round, circnit 


d&nger 


one áde 


plea«&nt 


t>poiceo.t) 


Abo-inn 


funne&T5 


piwneójjA j 

windowe 


bridtfo 


nver 


waa m&de 1. 1f x>e&T ^stJf if Attnnn 6 aj\ mtoxMte féin. 

2. if mOjt Ati ceAÓ auá AgAinn. 

3. Cá finnneOs^ Aifi. 

4 HíVfé ttO-£<voA ó n tnOOíAft (ttOt^tt) mOtv 

5. Cá C|iAinn &$ pÁf cntióe^U An ci§e. 

6. if T>eAf ^n fA0<5<M &ZÁ A5x>mn \ n-^|\ 

rntwrtte fém. 36 

7. CÁ Atwrm oe^s arm rs*tArti (510CA) ftof 

O'n a$. 

8. Cá •onoiCea'o tiua an. au AOAinn feo. 

9. £)íoí> o#o A^Ainn f ax> te T>ut cno.rn4 

na ttAOAtm íttAtOne). 

10. rjíot) a|\ monosA fttuc 5^0 uAtn -04- 

mtmtiír A5 "out (imte<xCc) 'f &S cedCc. 

11. Do ontréA'ó <xn mtjÁo t<s rtiuc An 

CAnnAis. 

12. Acc nmne<vO <\n ■onoiCeA'o ni uúosat 

T>umn. 

13. t)íonn món<Sn -oAome 4.5 ce^Cc C^n <m 

T)i\oiCe<yo ^notr. 

14. DoO' eigm X)0iO TDUt t<vnc £<yo 0. 

15. t)íotm p^c) && ctomÁmc iia trsoo a 0<vite 

t^n an "onoiCexvo iiua <moir. 

16. cs 'coitt oe^g mr au átt rco an te^t- 

caoiO <m 00t4i|\ móin. 
27. tp rnmic ^n mt)A mr au Coitt-reo. 

18. 'CÁ ce-AC Oeas 1 moe^t n& cottte <xn *m 

tnt)0t<\tt. m0|\. 

19. ir é teaC &n fnn Oíor &$ taOdinc Att\e 

■oo'n Coitt e. 

20. ir AOtomn oeiC mr an Átt reo o^ur Ati 

Aimpn Ce <mn. 

wau m i i« . . . ■ m 1 1 

ceAóu scníbneómeAéc^ 37 
reAft wa Scoite. 
The School House. 

18.— Ag vÁgÁit n& scoite. 

LeaYÍng School. 4 


CUIT)^ A 

share 

cíua-ta : 

ears 

cócaí : 

coate 


gcuTo-rear» 

íteir share 
£ ^CÍU&r^ 

their ears 
A ^CÓCAÍ 
their coate 


cupÁm : bup gcupÁiti 

cups your cups 

ctóc&{ : bup jctóc^í 

cloaks your cloaks 

copcÁn : mr ati gcopcAn 

pot in the pot 
CÍOpAlt) 

they comb 

nijiT) 

l^ they wash^ 


teibm 

they get 

foXuit 

eoiled 


C^OCA"Ó 
hanginff 

mocking 


C^p&lt) 

quick 
flUCAT) 

boiling 1. tltiAin oíof na CAHíní A5 f Á5Átt ha fsoite 

if mOft ah steO tríof aca. 

2. CfonAro (cíonánn fi<vo) a sctnt» snuaise. 

3. CtiiniT) (ctnneann fixvo) fi^n C ^H * 

5Ctt1AfAlt) í. 

4. tlisro (m$e-Ann fixvo) a lÁm^ 50 stan. 

5. CuiniT) (ctnne^nn fiAt>) a sctnt) OxMnéA'o 

an a sceAnn. 38 

6. twonn curo aca. fom t5ut>, i curo aca Oán, 

T cuto aca OjteAC. 

7. $eit>io (geit) fiA"o) a scOcaí ■•) a sctOCAí. 

8. tHOOAtt fAHI 4\\ qtpCAÚ (OT fl AO fltl qtOCCd) 
A^t tAOO AÍ1 OAttA -A|\ r e ^° Atl t-ae. 

9. "OuOAinc caitín <513M te n-A curó snmn 
5un f^tui§ SonCA tlí "Dtnnn cuio ■oe 

tlA CtOCAÍO. 

10. "tlí mife fAttng t>un sctOcAf-re," Anr^ 

SonCA. " !r í Síte flf Ainc oo ninné é." 

11. "£éAC," Anr^ Síte, "nTon tÁmi5 oume 

An t»it 1 ns^n 0010 ; nÁ ctnn mitteán 
A|t OAomtO eite, a SontA." 

12. TIaC tuAt capATO fiuOtAnn r^o ? 

13. fticio (nite^nn) nA CAitTnT 50 mAtt A5 

ce&Cc a OAite n rtoit. 

14. tOíonn au DCAns 1 njntnr 5AC oume aca, 

A5 x)tit irceAC au oonur- 

15. " An Cuin cú tnrse 'fA CiceAt, a tMtAifi, 

a $nÁO ? Cá ocn^r onm ?ém, -\ An 
tionV Anr^ Síte tlf Ainc 

16. "Ctnnear, a Síte, a temt>," anr' An 

rhÁtAitt. 

17. "<£á -An feort as puCAO An au cemró." 

18. "Sm iao oun gCupÁm An An 5CtÁn." 

19. "ruc T)eAr ^ 11 r* 1110 ^ ^ 1 ^ A 5 "o^ 6t,n 

nA rcoite, a tlonA," Anra Síte. 
20. "11í peAnn tseit 45 x>ut Ann 'ns a$ 
ceACr at," Anr^- noriA. 19 19.— A5 Ctí* pttÁCAÍ (f ACAl), 

Bettíag PoUloeíu píop^í : * bpíopa.i-f©An 

pipee M plpee 

pócAÍ : a bpóc^í-feAn 

pocketB their pocket» pÁijic : wf tn bpÁtt^c 

pfcatnre flcld in the fleid 

pott : tnr an bpott 

nola into the hole fO-VCVO 

they thruat 

ceicr\e 

fonr 

terce&T> 

brsadth fUITJfl"© 
they will ait 

ÓtATÓe 
etone fenee 

fámní 10nio-1]M 

ridgee 
mÁiUníb 

little bags 

cuMtv5ín 

maúet T>unAT) 

eiosing 

grubbing axci 

i mbo.|\ó.c 
to-morrow fjiottÁn 
potato ontting 

péipe 

pair 
pfÁC&í 
potatoe* cpíocnuijte 

flnÍÉhed 1. Cá TXiAtiniAro A£Uf éAmonn Ag ot>Ain 

mf &t\ tipáinc fin tuaf. 

2. Cím sutt. &$ cun pnÁCAf (f acaT) aca fnvo. 

3. Ca DiAnmuro Ann O'n tuan fo CuaiO 

tAtt^inn, ^5 ceApAO iomAineAC<A. 

4 t)í peine CApAtt Aguf ccaCca Aige. 

5. £tiAin fiAO snAf^m, i nmne fnvo oann 

5-ac lomAine mTn- 

6. ZÁ n^mní (t-di-óe-AnnA) aca woiu. 

7. CÁ nUitín te caoiO saC oume aca. 

8. Cá fsiottáw 1 n-A mÁiUnío aca. 

9. CofuigeAnn fi^o as t>un lomAine. 

10. SÁitio (fÁite^nn fiAo) an n^mn (táróe) 

*' fíof mf an iomAine- 

11. "De^nAnn gAC oume aca potl te n-4 

n^mn (táiOe, fpáro). 

12. CAite^nn fé fsioUAn ftof mr <*n bpoU. 13. ZÁ ceitne ptittt Afl tetteAT) An totitAtne. 

14 tlT fCAOAIO (fCAX)Ann f1At>) 50 ttttrf An 

c-tomAitte cnTocntn$te aca. 

15. Suróio (f urOeAnn fiAt>) te ftAtf An CtAioe. 

16. CtJinit» (ctnneann fiAT>) a tAtiiA 1 n-A 

opocATo -] cógAro (cógAnn fiAt>) AtnAC 

A OpTopAT. 

17. t)éio gAt coOac Annfom aca. 

18. Sm £ 'OiAttmAio 05 W noiArO, t cuAijt- 

5Tn Aige. 

19. CÁ fé Ag ■otfnA'ó (■ontn'oim) nA opott. 

20. tlT mAit te "OtAttmAro 05 ah oOAin fin, 

m^tt "oein fé f ew 50 moeró piaii 1 
n-A "Ontnm 1 mOAtiAC. ceACc scttíbneómeACCA. 

CÁ 'OtAtiroM'o Ag <oé*TiiMn tom&rj»« Annfom 41 2C-~ins át) mbAtie tnOtt 

hi the Towb. juit : An bpuit? j ~ fu^ip ; ó.n bpiA.in? 

ia i«I gtjt did . . . getf 

fuit : n&c brint f fUAift : 50 bfu&in? 

__ U DOt? I g os _ that . . . got uaIac jréit)ip ciomÁin ITIac &n cSaoij- 

burdefi possible drire Meelntjre, MaeAteer 

cu&'oa.jt tiíneAc r:op*í oine«.u 

; , thej wcgt ' _ »tre.ight j nhqp s j »« mnch _ 

1. An Céxvo u-Ain. ni^rii of tTUCeÁt tTUc an 

cS^oitt inf At) mbAile mOjt, oí e*\5t4 
(p^irCíof) <sin- 

2. t>í a AtÁift 1 n-éinpe-ACC teir t UAtAC 

coince x\n an scapcvtt Aige. 

3. Cuai'ó rt<yo P'of an cnoc mOn i annrow 

trceaC V-A01 "Otvoice<yo &t\ oocaMa 
lAflAinn. 

4. CuarO n&o ifce^C an crnÁvo xStvo. 

5. í)f fiopAí an 5AC caoO t)e'n crnáiD. 

6. Connatc re •o.&oine Ag "out irceaC tonnc^ 

1 45 ceaCc ^mAC <vfCA. 

7. "D'ofCAit fé An crutt x>eAf- 

8. "O'orcAit fé an crrht Cté. 

9. T)o teAt <vn t>£ ftiit aiu te mongnAtt. 

i 0. tlí f aca re fUAtli notrhe pn x\n oine^T) 
cóAt>nA "OAOine i n-Aon Áic «rh<Jm. 42 
11. Ctl-AI'Ó -A AtA1f\ IfCCAt 1 flOpów 

12. C-Ait fé caíiiau A5 c&innc te fe-&n ah 

cfiopa. 

13. Cámig ffi aiiiaC aníf Aguf CuA-o^f 50 

"OCÍ Atl mA'tt^'O. 

14. "Óíot fiAt> aii coifce -Af tuaC triAit ann. 

15. t)T an c-AtAifi fáfCA t t>T míóe^t fém 

f^fC^. 

16. "An feroin, te^c-fA aii c-eotAf o'fá&Ait 

A-t)Alte?" AJtf' Atl C-ACAIjt. 

17. "tlT pél-Oi|t, 4 ACAItt,'' AffA ttlTCeÁt, 

"mAf tií't ^n ootAfv vífeAC." 

18. CtiAro fi<vo att mAfCAi$eAóc, t tiomám 

fiAO teC. 

19. ttTOfl C-'f xVOA 50 flA1U f1AT> f & mOaite (A5 

t>Aite). 

20. t)! HITCeÁt mf An mt>Aite mOft 50 mimc 
foin 1 cá eótAf 11 & ftige (an c-eótAf 
eótaf An Oe^tAig) 50 mait -aige anoif . t>é*Ti \±t uil« §nó 50 oápsm^ó* 43 Imongst the Blossoiai 

ftiit : ^r» crtnl feo 

•ye thifi eye 


ffÁm ; ■oo'n Cff áit> 


street to the streot 


ftige : o»n cftije feo 


fiopo. : feo.f &íl cfiopa, 


way this waj 


thop ehop-koepet 
cwéo»t 


btó.t^nno. 


COfCÓIj: 


téigeo.rh 


kind 


* blopeoms 


beé-hive 


re&amg 


ctnleArm 


ro.rhno/ó 


o.itne 


Leifce 


holly 


■mnnMf 


•^112^111^ nce 


laziuestf 1. GA sonc tte^s AS^mn-ne cAob ti-an. "oo'n 

2. An Op-ACA cú ^iArti é? 

3. tlí r^CA. C^t) (cAi'oé) cá Ag pÁf Ann ? 

4. ZS cfvAinn ut>Att, i rméAttA, i qt-Amn 

f\Or, 1 an uite CmeAt OUt ann. 

5. ir mait iad rm, ^cc n^c opuit t>ain 

A5A10 ? 

6. ZÁ, Agnr cuiteann Agur cotu 

7. ir t>e^r ^n -iic e m^t\ rw. 

8. ir eAt>, r^ rAiti^^'ó- 

9. Oíonn oeACA (Oe.ac.Am) as m'AtAitt Atin. 

10. ir.-mmic 1)0 oí 04 CoticOi^ T)éAK Aise. 

U. bfonn nA oe^tA (oeA6Am)A5 00ai|\ i 
ttit An tAe. 12. Cá <ntne matt <\Ca A|t m'xvtAitt, 1 if 

■oe.AC.Aitt "o'Aon x)tíitie eite "otit 'nA 
n-.Aice. 

13. Ctnt\ ceann x>e r\& oeACAto cots (ja) i 

mointn tá. 

14. Tf AnnAm tiAtt Ann fom \ 

15. 1f mimc a ofm féw Ann fATAfflitA'o. 

16. ftíonn ceAf mr An nsnéin, i An Aimritt 

50 Of*eA$, i na otÁtAtmx* A5 r-Ar. 

17. bíonn mo ctmx teAOAfi AgAm, t mé '54 

(•o'-á) téigeAm. 

18. bíonn cfi Ag oOAin Af» nOr nA mfceAC. 

19. t)ím, Agtir nAó re^ttn fm 'n^ *>eit im' 

CofflnAií>e ? 

20. if re^tttt 1 opAT). teAn ottc (teAc) ntAfl 

rm, i ní OAOgAt t>wc ceACC sctubneoiiieAtcAu 

Vé*c A{i n* b«Ac*.tb # 1 oe*n *«cn»f en|u» 
Toe RedbroMt- 

ti.—AX) spi*oeoj 

Tfac Rtdbreatt 
^«otLó,i5 

v' fUte) boeocn 

bíot>5ÚA 


r pit>eÓ5 

redbreejt 
nnging 


t>o f nóó 

Toar eppcajuaoe 

pinticín 

litUe tune 


|\AÍ)AW 

eqaj webe 

coiDÓe 

for ever 1 A ewín 5^n cetts 

An onolUMg D1 5 "oe^5» 

JMAin cti r°^° mo cnoree ircig ; 
tlf oíonn onc fCÁt 
Rotrh reanAio ná mnáto, 

ir Olonn na p.átrot a£ junoe ourc, 

3. CÁ11115 ctí nroé 

Óun m'ruwneórse pem. 
ir Ati fnnnctn 514 "oo trf 'sac; £uAiti cti t>o tvtro t 

Agur "o'imcis ctí Atitirów 

A5 rp|ie^5A'ó x>o puiftT Attír "04,m, 

* ■ " 

3. if m^it tiom "oo frjO"ó ; 
\f oinn tiom "oo $ton ; 

T)o 511A01 tiom póf ir Aoitmin; 
CAttn 5-dC uite tá 
"Dom' |reicrinc, & Sttá'o, 

A^ur cmrreAX) nómac jr^itcé ir míte 

4. A. rpi"oeOs Oe^s réim, 
ir s^rcA 00 téwi 

Ó 5615.50 5^15 50 bíoóstA; 
Ó, T)ia te.dc rém, 
ír tinn-ne 50 tem 

ir 50 nAOAm x>'á néin t*in Covóee. 
47 w 


^ Cahal'a Hcrra. 

23.— CAÚAt A5US A CAPAtU 
CahaJ ainj his Horse. C<stól 

Cahal 
oibpe 

of wórk CAjijnMttr 
drawmg 
tnuir.éil 

(o£) neck Sin T capau t&t&w.. ir táin T, t if 

innce 50 Optnt cion tnon 45 CaCaí uinni. 

Oeijt fé iiAG opuit táin uif m cín it 

ire-df n 'ná í. x>ót gt^r acá uinni tr * t>for 

;aoi ÓAtAt -65 T>ut 50 t>cí an txute mOn 1 Ag ceacc 4*~t>Ait«i. Díottti fí Aise 45 oOaifl f^ 
p^ijtc 5aú IÁ. tMonn fí Aige jrá'n (W an) 
SC^H (gCxMttc) A5 c^ttitAing na tnOnA 4 
t>-<Mte. Cá ctoise^nn T>eAf mnti. Cá rnons 
'ónt) ui|t|\i* Cusann CatAt Aitte m&it t>i f ■ i 

1f í AUÁ ^5 péACAWC (ÁtííAflc) 50 t)6Af ^Btlf 

50 fteArhÁW, t>Ait *Óiá .uitifii. CusAnn 
CAtAt péin t>i^vó a'SVít "óeoC saó- ^on t4 
tn. 11 1 monn fé ctuiAit) .uifttii, m&fl triof 4 
Lán t)AOine ^tt a gciivo CApAtt. CÁ a 
tuan (ftioóu) fom tii|\|it 9 niAft if ci^m f ocAif 
•oo-$ní fí otDAifi 5Aó t& 1 c-5 5tUt> ™°t* 
aict t)o C^tat. •x ceAcc scníbneómeAccA: cmp p°r *r ^ f t1 *" 

4ti titte f ocat f a ce^cc fo 50 bf ini c n-* cof^c, 

CeiSUeAnnA: Cia teif &n c^p&tt? 5 01, °é Ati t>*c í? 
An bf aca cá pi&rii c&p*tt gt&f ? Cé riiéAT) cof , f tht, 
cttíAf, -|C, aici ? C&roé &n ]tut) é feo fáf &f Af iftuinéAt 
c&p<Mtt ? Cé An j;nó bíof ajj c&p&it C&c&tt "ó'Á -óé&nArh ? 
An n'oé^n&nn fi fut> &|t bufc ette? Cé ^n fáé * mbíonn fí 
A 5 f é&c&mc cotft rn^ic f om ? An mbíonn g^c tiiie mjtne 
ta^lt Có£aí * n*c móji *n n*t*e t>ói1> é ? 4tf 24— Án bntJAC riA habAtm 

O.i the B&nk of tbe Ri?8r. I *bo.nn (Aibne. o-bno.) 
(of) rivcr 

fCo.*oó.n 

herring 


cojio.nn 

eound 

fCo.mo.tl 

cloud CómAoto a|v onuaC íia nabAnn (nAtone). 
l'r one.45 se^t ah tá é. ZÁ ah gnian 5° 
n.ino (tu^r) wr an rpéin Asur ní't rcAmatt 
an Oit 6r a^ 5cionn. Cá x\n tá An-ce te 
CAm^tt Oe^s. Seo pott mój\ .annro. T)eAnc 
UxeAó Ann, á pÁT)nAi5. Cfm nA bntc. AC, 
cá ^n Átc reo tdn ruAr "oíob. £an to' torc 
tl-á -oéAn steo nÁ coftann a^\ Oit no tticpo 
rwo teo pétn. Sin bne^c món bub irci$ * 
LÁn ua nAO^nn (bAibnej. Cá r£ com r^"04 
te rcAX)^n. €á ré can, étr *out irceAC r^oi'n 
mbnuAC Anotr. Sín AtnaC vo tÁiit 50 capaiú, 
& pÁt>n£i5. £ éAC ia"o ^notr- Cá ri4t> 45 
ntt r^oi'n mbnuaC. tlí't bneac an. bit 1 tán 
n& tuoAnn (bAibne) Anotr. Cuij\ cti An nu^is 
onna 50 tein. 

ceAéc scnibnecmeACCA: Cuin po r *<p ©o ftinn 

^n uite £oco.t -o'Á bftnt 1 mbo.|\]i t)0 ceoxc^. 

CeiSUe&íltlA: CÁ jio.í'6 o.n beijic §ó.fúp fo? Cé o.p 
•pópc V^e h\ Ann ? C<vo (co.it>é) t>o bí^fo. pott móji ? Ce 
&n fÁc 50 7it>ub*ipe fé teif beit mo. tcpc. Có. nt>éo.CAU' 
*n b-jie&c móji? Ci& aco. lr mó fC^oÁn nó bpeo.c ? Cu> 
&ca óuiji £*o tw4?£ *n n<x luve^c^ib ? CiontHrp tx> piiift? 93 
25.— m\ Lononb Agus axí spnoeós. 

Tha Blachbird and the Eedbrcar^ c&f^f> 
w*re twisted, ntot 

mOi& iastinff f1O|A-JW0 
&lways fc&ring 

fe^n-^otvc 
old ttwe C*sf<vO tonmio -A5t>r f pnoeós ^t\ & céite 
&t\ Cn-AOio tá On e^s ce. t)í ceot xxn-o ab 
&n toirouo, t ní fAiO ceat "o<vo& (mneArt).A 
an Ott) Aif, tiO m-á oí, níon teíg fé Ain 50 
ft&io. tlí man rm -oo'n fproeOis. tlí naio' 
Aici-fe aCc prnn cín citfm 5-<vi|\i'o. aCc oíoO fí 
'5Á n £ó fom 50 mmic. 

" Cé <m f^t," ^f f ' an tontmo, " 50 moíonn 
cttfA com ciúm focAiit fin. ttí oíonn ab^c 
acc ponc oe^s BeantV 1 ctf t>'4 fíon -n^v"» 
péAtó otvm-fa. Cí# 50 optnt gut "oe&r Ajuf cwi t)]\e^$ ájvo ASam. CxMt)é ^n £Át n**C 
mtnonn an fiut* c^von^ AS^c-fA?" 

" CA f ow niAit 50 teOf /' ^ff' ah fproeos, 
"miAi^ &cá an tá t)]\6A$ Ann. ACt f^n 50 

Có/mAtt 'n-A t)iAií> fin, CAf<yó <*f\ a Céite 
uvo A]\ ^ T1 5C|\40it> fw Afiíp ttí |\Ait) ^n 
Lá '50 D|\eA$ (mAit) An uai]\ feo- t)í fioc 
^5Uf pu&Cc mOji ^nn. t)í an tonx)ut> DoCc 
Af cfit, i 6 toe^n^C mA]\t> 45 ati OfUACc 
ACc t)í an fpíT)e05 tán *oo 5]\eAnn i an 
fe^n-pofc c^A'onA aicl 

"Á," Af pfe teif xM\ tonT)ut>, "trt ceOt 
mOj\ AgAC-fA nu^i]\ t)T An tÁ t)|\e^5 ann, 
^Cc ní't 5T05 ^fAC anoif. Cui]\ &t\ fu^Cc 
fCAt> te*o' CeOt-f^. 1f be^5 -an m<Mt feAjt 
aVi 5t0i]\ tíiOiji. an cé if aume, if é if 
t)UAine." Ce^CC SCttíCneÓmeACCA : "'St*t> n* muc^ 
ctútne o'tce&f ^n Cjuofc/' cpí hu** f j*e t m>HMt> a óéite. 

ceisjce^nnA: cé'jt b't&o fo bí ^5 c&wc ? cá^ c^f^t 

>]t & cétte'tA'o? Cé ^n fónc &imftj\e bi ^nn ? CAvoé 
&n oeicbtji bí rotji ceót &n oÁ é&n ? Cé puo t>ub*ipc á.t\ 
tottt>ub? C&it>é ón f^e&gjtA pu&ip fé? Cé a>n fóftc ^tTnfijte 
bí Ann, ó.x\ t>^^A hu*tji t>o caj*&ó ^p & cétte iao ? Cv& 
4.C4 V-feAjvjt ceót Ar> «^irt reo^ C*o tmb^iftc ^n fpit>eó5 ? 26— &n Wo§ os tíob&ó 

licliing 

te&^;&$ 

feUÍng tnaot&t 

bie^tingg 
licfciog. , I A a Í)T fhAtt ^Btíf Conn Le Céhte 45 xna 4 
óai te o'n fcoit. 

"Cos^tt, a Cumn," ^tif^ tltAtt, "cárc&at 

/!UA vNgAttl OU1C." 

Caid6 An rcéAL é?" ^jtr^ Conn. 
Ca," A|\r^ HiAtt, " 50 ^ws An t>0 rh^oi 
attéitt." 

"1r mAit tiom rom "oo Ctor (ctoifctn), a 
tléitt," ^jtr^ Conn. "lf m&rc ^n t)ó í, t>Ait 
T)ia ui|t|\i. Cé ^n /OAt ózá Ajt an U\o$ '?" 

"T)At t>^n aca Aitt," A^r^ tliAtt,. "Ajtir 
DAtt X)e^]\5 ^tt a taot> •ooAr. 1f t>tteA§ An 
t-úos é. Connaic mire A^t mArom é. Ójtoit 
m'AtAijt mm A$ur fAtann Aitt* 1 tM ^n r>0 t>£ 
tTge^-ó (tíoDA'ó). ÓAit mire twt ^jt rcoit 
Antír^n. b'feAtttt *ótnc ce^Cc ^sur Arh^ttc 
00 tteit á^ac ^fi ^n tAOg." 

" tli tis tiom x)tit Ann ^noir/' Ajtr^ Conn. 

M, 0'ut)Ai|tc mo tiiátAiji 50 mD&vVó cuid 
t>e'n ttiAotAit t>Amne (£|iut touit>e.) i\éix> aici 5í 

Oam, z&fi etr v&óXx ón rcott ttóm/' ^fa 
tltAtt. " C^t^ tiom-r* # ^noir 1 t>Toí> cufo 

t>e A5AC-r^- ,f 

"tut> riiAit tiom tnit te^z" WT* Corm 
" aCu nf £64041111 é > ^ 1 ^ c * m f AtxMt\ A5 ^n 
mt>Aite mót\ ? 1 cá 4j\ tnt)^ féw irci$ 1 j\it an 
U*e. 50 |\.aiT> mfte mait ^sac. Stán te^c 
*noir> * ttértX." 

"StÁn X)6 teac" í"$o ■ouéró cti r^*0> 

^r^ tiiAtv. ce*xcc scníbneóme^ccA: Cuip pof *p x>o ftiw« 

*n uite focAt f* ce^cc tu*f 50 bfuit t> 'n-A tofAé. 

ceisceanna : n*c rwb fcé^t nu* *g ni*tt ? cé 

*n fcé^t nu* bí Aije? Cé *n fópc t^oig é, bome^nn 
no pfe^rin? Cé *n fác j;uf cuip *t*tp néitt nnn -j 
f*Unn ^p? Sít nutt Conn t>o CAb*ipc a b^ite teif ; 
cé *n fác ^ bí a/.je teif ? An nt>e*CAix> Conn te n-* 
coif (teif)? Cé *n fÁt? 
84 

27.— cac frite. 

Sbeel&'s 6&&. 5ip^r* Aé 

litiií girl 
gAOtca» 
rei&tives 


pipníb 

litUe pna&ies, fcivveiw 

^inCÍTI 

auosj 1f mAit Ati ginttfeAC ($eAnncAite) f Sfte. 
Cá cac mófi bAn fA mbAite aici. 1f móf\ ah 

CtOtl ACÁ A1C1 411 Atl §CAC fO. £t!A1tt. fí 1t1f 

Ati ctiAit é CAtttAtt mAit o fom. CÁ $AOtCA 
mACAf\ Síte mf An cuAit ; cá f einm aca Aiin. 
Cuai"ó Síte Aguf a mÁtátn An cu&t^'o Ann. 
tH fGAn-C&c aca Aguf cní cmn x>e pifíníb. 
T)At bAn a b! An An f eAti-C&c -\ An CeAtm "oe 
n-A cacaiO O54, t bí an t>4 cac OgA ette 
OneAC 

"C05 teAcc&c x>e nA CACAtb 05 a foin, 
a Síte, a curo," AttfA be^n An cite téi, 
"l béró caic 50 teón ASAintte ? n-A biAro." 

"1f é An cac beA$ bÁti béAf AgAm-fA. 
1f peAnn t1 °™ 6 ' nA n ^ c <nc bneACA. 50 
f\Aib míte niAit asac," AttfA Síte. 

C«5 Síte Att CAtcíti tét 50 -ocí Att bAite 
* món- CÁ meAo a$ ceACc Atitt niAtit b fom 

1 CA. fé 'tt-A CAC mOl\ At101f. CugAnn Síte 

batwie t>ó jaC utte tá A'r .cupAtt. Cá snÁb 


mófi dtge Ajt Síte i nl tríAit teir FeAps t>o 
Cu|i uifi|\i. t)Tot> tu&v A5 uedCc Cuca, aCc 
rhAt\t> Ati cac aíi Cuvo-if mó aca, *\ Cuavó at* 
Cuto eite 50 x)cí áic étsm eite. Scot ir 
Ainm x>o óac Óíte. ceAcc scníbneómeAórA. "5n6 caic tuc 00 

CeiSCeAHTlA: 5o:x>é *n c-Aitim tn *p cac SfU ? 
CÁ bpiajp fí é? Cé huAtt)? Cé méAO cac a bí Ann aji 
wúf? Cé théAt) a bí A«n 'n-* fnaio pn? Cé<vn gniotr 
oo jirnne c*c &ile nia*in *>'táf r* fUAf? 

*\? 


E«, 
CAOipts ótíim 
Coan'* Sbeop 
£8.— CAOini§ 

Goaa's 


ctiirnv 

Sheep. 
totnp&t> 

fieectj 

gooda 

c*oifii§ 

eheep 

hé&o*c 
cíoíhea 


bjiífce 

breechee 

c^oij'-feóit 

muttoa 

«earii&Ti 

fet 
ti? Siti iat> c&oint$ Cuwn. tU\C De^r iao ! 
Cá cáonA ette A5 Conti o<& cót>Ainc 50 ocf 
ah bAite mójt Cá a Cóca íiua ^n Conn, 1. 
rtac 'ti-A Lánii At^e. "Oein. t& tiAó ntxMt 
teir t3tji 50 "ocf an tJAite tnon, act ir "oóig 
uotn t?éwj gua «t^?t 4» t>£tM$ro té pnnnr aj\ Ati gCAOtniS ? ftf*W a pof roin ^s^iTTj 
aCc if fii3 ■ptmnt í. CÁ tomttAO bneA$ ^vm 
mnti if oear <mi nuo otann. Cá oumn 
OÁn i olarm out) Ann. DéAticdti mó^ti 
eAntuvú Ot. ir í 4n n-oUMin yém <\tá tm' dti 
mo) COca-ta, i im' (m mo) bnírce. Cus mc 
nUtxMn 411 ouvnn 50 t>tí <mi mmteAtttt, - 

tÁltttb fí Att1<*C 'V.A tl^AOAC oe^f. Cuavó 

tnire-50 otí <mi Tmnteann téi, Ld, i ContiAtc 
mé n<v rtn 50 tétn 0.5 ot>oin. t)AO ihAit 
tiom-ra oeit 45 ot>4in 1 muiteAtm. C5 
pedt ítiAit -an CAOinis Cumn, Dait "Ów 
mnti. Cá r^ ne^m^n. fUC opmt Ainm r-á 
(^n) teit 041 An tpeOtt ut> ? Cá, c*oit\-f eoii. ce<sCt scuibneómeACCA: "if í *? n-oUn« ?éi. 

acá tm' (tn tno) cócA-f& t int' (tn mo) tfífce?" 

CeiSCe<M111A: CÁ bpiit Conn A5 cut? C*t) cá Atge? 
Cionnuf c* fé gtédfc* cun a.n Atfcif.? Cax) if -0015 teac 
»o-je*.bÍ.tú fé Af &n jo-oifij? tnntf f.u'o "oo-jnice^n 
Af otAtnn ? fu'o ette? CÁ nt)é*ncAn An c-é-vo*c fo? 
an bf»Od. có muileMi*) ttiAró 3& Recfconing »£ Tíme a?;d M©fisy. ! 


pe&criTiAitfe 


"Lv§«^r A 


i 


v> cek* 


Ailgust 


| 


Cé^x>som 


fojihíwn 
Wedne»day 


Autumn 
Th&tro&oin 


geirríi.e^ 
Thursdaj 


Wintef 
T)oriin&ijS; 


— . 
(oí) fiuiiday 


í CS (cé) théAX> u\ r^ cre<s.ccrfu\w ? 
Se^cc Uá. 

At)A1tt 1AO. 

"OiA Iuaw, T)ia máinc, Tma CéAoaoin, 
T)i4noAoin, T)tA tiAowe, T)ia SAtainn, T)w 

TJoifin4í& 

C4 (cé) riiéao feACctíiAin ra tnT? 
Óeitne feAccmáine. 
CS (cé) ritéAO nií f& mOtiAOAmf 
X)S riif oéAg. 

AOxMJt 1AO- 

eAnAiti, £eAt>na, tmncA, Atbne.án, t)e&t- 
TAine, meiteAtti, idt, tu^n^ra, meAOór. 
^o$riiAitt, 'DeineA'ó tpoSrtiAin, SAriiAtn, asur 
TI00LA13. 

Cá (cé) riieAO mí r^ náite ? 

cnf itií. 

Cá (ce) tti&Ao n-átte r^ mtoUattAin ? » 

Ceitne rtáite. 

e.ántuc, SAtiiit.d'ó, •posrtiAtt, A5t>r 5 eirh n eAt> 

C4 (cé) riiéAD ptnswn 1 rsittms ? 

Óá pmswn oéAj. 

Cá (cé) ttié^o rsittms 1 D P unr,c? 

ptce f5ittín$. 

Cá (cé) theAt) conOinn i optwtv:. ! 

Ceitrte tor\óm n 

CAÍcé) iftéAT) leAt-cotiórmi i opwwc? 

Occ scwn 

CÁ (cé) rri^AT) rgittins 1 téAt-Conow ? 

DA rgittins if tvéAl (fé ptgne). 

30.— an céimti &n, &n sctiAoib. 

Ihe Littie Bird on iha 3*»&nch, qtovoe 

hearfe 

c&iceMh 

spanding e«]Te^cc 
liifcening 

é&t)criom 

ligfo 1. A émín 015 AUiinn 

1 n-Ái|voe a|\ ^n sqtAoit», 
Díonn x>q Ceót-ftA gAó tá 
&S ctijt átAif wi' ettoi^óe. 2. San ne^x) cá x>o Céiie 
50 tieA'oqtom 'n-a ttnáe, 
1f ttfonn ff Ag éifce^óc 61 $, TíTo|t t)'t&VA ttom tá 

tnf Ati á)Z feo 'ti-A mtofm, 
1f a CAite-Atit A5 éifceACc 
teAC rém An Ati 5C|\AOit>. 

4. Sonar onc, a étnTn 
An oéitm ttO-omtt; 
DtA teAU-rA tr tet>' Ceite 
tr |tÁt 'Oé 50 llxMt) ttnnl „ ,t r -*r- ^l»»* » ■ 'm in'lÉ J'jj -W' 3* 


31 


TheVo*ek 

<?A*a) 

* 
CÁ 

F* 
o 

oó 

s° 

t 

eá 

oé 

\ <ahe*t) 

A. 

o 

mo 

e 
r>e 

u 

« 
1 

1« £lJ*A$ fA<OA 

Long Vowels 

- Án 
hÁn 

- <fc> 

pc>o 

' - on 
■oíiw 

- 1*n 
u* 

míti Short Vowels 

* *r 

CAf 

u r • °* 

OOf 

con 

Ltlf 
puy 

- ta 

t*1Tt 
ft« 

tlA HAT^AnCÍÍtLt» 

Tlic Apnthonf^ 

• Átt 
caiI 
fÁil 

- AJC 

hAtc 

CA1C - AOt 
CAoL 

gAol 

- AOtf 
bAOtf 
gAOtf 11 A h6A0At<óe 
Tbe Ephfchcmg» 

- éAp 
méAj\ 

- etn 
beijt 
oetn 

r . cói 
ceót 
feói 

- oóm 
geóm 
Uóin 

- OAf 
OOAf 

meAf 

- éw 
*oéin 

íéii • 1A1H 
bntAt* 

- $on 

OíCrn 

Uott 

• Itsw 
ctáin 

ClttW . fOf 

Uof 

ftOf 11 A fcólf* 
Thej OT»i*thoT\gK 

- óm 

Lóin 
móiti 

- otn 
gotn 

LOW m eo£ 
feooc 

'fOOC 11 a rilfwi* - tAtJ 
014» 

miAn tlA nthtLwn 

Tbe Uphthongs 

- UAH 

b«AH 

CUAtl 

- tJAtn 

ftSAW 

ntiAin 

. «, r 

cótf 

COIf 

• otn 
c*tji 


4v fal 


Í7 


' r" ,m ' f " 


•r i 


Á Cfli tf 


A C«M.C&1fl 1f 


& ctjij5 


1 


i 


—. 


8 


1—4 


1 — 5 


1 — 


6 


1 3 


_ 


* 


2—5 


2—6 


2 — 


1 


3 


_ 


5 


3—6 


3 — 7 


3 — 


8 


é 


- — 


6 


4—7 


4—8 


4 — 


9 


5 


— 


7 • 
l 


? - .8 9 


5 — 


10 


S 


— 


R 
w 


6—9 — 10 


6 — 


11 


1 


— 


9 ! 


7 — 10 


7 — 11 


7 — 


12 


8 


— 


10 


8 — 11 


8 — 12 


8 — 


13 


9 


— 


11 


9 — 12 


9 — 13 


9 — 


14 


10 


— 


12 


10-13 10 — 14 


10 — 


15 


11 


— 


13 


11 — 14 


11 — 15 


11 — 


16 


12 


— 


14 


•12 — 15 


12 — 16 


12 -.- 


17 


A 


r é 


T 


& j-eAcn if A hocc if 


A tiaoi 


»r 


1 


— 


7 


1—8 


1 — 9 


1 — 


10 


. 2 


— 


8 


2—9 


2 — 10 


2 - 


n 


3 


— 


9 


! 3 — 10 


8 — 11 


3 — 


12 


4 


— 


10 


! 4 — 11 


4 — 12 


4 - 


13 


5 


— 


11 


5 — 12 


5 — 13 


5 - 


14 


6 


— 


12 


6 — 13 


-6 — 14 


<} _ 


15 


( , 1 


— 


13 


7 — 14 


7 — 15 


1 - 


16 


í & 


— 


14 


8 — 15 


8 — 1C 


8 — 


17 


9 


— 


<5 


3 — 16 


9 — 17 


9 — 


18 


10 


— 


16 


10 — 17 


10 — 13 


10 — 


19 


11 


— m 


17 


i 11 — 18 


11 — 19 

r 


11 — 


90 


i 12 


— 
j 12 — 19 


12 -. 20 


12 — 


21 
í 


J . 


53 : «TTaww^^. 
/ , 2U£t>a£tot3. 


• 


í ucm 


$tié-4iftfli 

Vewel-BMH* 
i tj 


bo nó toe. 


t 


co M ce. 


•ó 


óox) „ 'óeit). 


V 


for „ feir. 


5 


505 » S^ , 


m 


tílO ,, ttie (cpit> mi ftffióin.) 


P 


pop „ £eip. 


s,f 


sos „ seis. 


t 1 


toc #f teitr. 


«5 


ngo tió nge. 
34: poncA. 

Punciuation maiás. 


I 


Atl pOTlC 

Tb© Mark 

• 


Th© Name 


An VÁn-tbonc. 


• 
* 


An ponc 506A. 
An le&c-ponc. 


> 


An ponc e&ptib&ilL, (&n eAmiifltfi} 


» 


An ponc cetfce. 


t 


An ponc tonj^ncAtf. 


» 


£n ponc U4.cc&tp, 


— • 


An £onc 6e&n5*tt. 


— — 


&n ponc fao*. 


...'.. (*) 


An pneAt> f*t>&. 


( ) 


Att coih&ftt* oe&Ungter . 


» 


An COtTÍAtlCA t&fé^CA, 


j -. (*) 


&n jkmc *t»Siisig£e. 


'"IHIIW * BOSTON COLLEGE 3 9031 01172826 8 


An dara leabp.T 

Author Title BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.